Yasmin bijwerkingen

Yasmin, medicijn ervaringen

Advertentie

Bijwerkingen pil - stichting

Nten (maar ook veel artsen) zijn niet bekend met dit effect en neigen ertoe de applicatie van hydrochinon te continueren en vaak hogere concentraties te gebruiken. Het effect daarvan is catastrofaal. Er is geen behandeling voor exogene ochronose bekend en er treedt ook geen spontaan herstel. De schade is blijvend. Over de in overzicht 2 genoemde psychosociale schade kan niets met zekerheid worden gezegd. In de verenigde Staten zijn aanwijzingen gevonden dat kinderen het? Vinden als hun ouders huidbleekmiddelen gebruiken.5 6 In Nigeria zouden kinderen van wie de ouders huidbleekmiddelen gebruiken door hun vriendjes worden gepest.

Pds (prikkelbare darmsyndroom) wat

Medici schrijven het doorgaans voor in een concentratie van 4 of 5 procent. In de cosmetica bedraagt de maximaal toegestane concentratie hydrochinon 2 procent. Dramatisch, behalve dat hydrochinon het gewenste effect oplevert, heeft het middel ook ongewenste bijwerkingen. Bij proefdieren is het onder experimentele condities nefrotoxisch en myelotoxisch.4 deze schadelijke effecten van hydrochinon zijn bij de mens niet aangetoond. Bijwerkingen die bij de mens worden waargenomen, worden aangegeven in overzicht. De bijwerkingen die onder punt b,c en d worden genoemd, zijn ronduit dramatisch voor de pati? Nt omdat zij de pigmentatie van de huid zelf betreffen. Leukoderma en confetti (bovenste foto en vitiligo veroorzaken plaatselijk depigmentie. Dit verlies aan pigment is onherroepelijk of met zeer veel moeite (gedeeltelijk) te herstellen. Exogene ochronose (onderste foto) is een paradoxaal verschijnsel waarbij de huid juist donkerder wordt in plaats ideeen van lichter.

Vertel ook elke andere arts of moisturizer tandarts die u een ander medicijn voorschrijft (of de apotheker van wie u het medicijn krijgt) dat u yasmin gebruikt. Zij kunnen u vertellen of het nodig is om extra anticonceptiemaatregelen te nemen (bijvoorbeeld condooms) en, als dat het geval is, hoe lang u dit moet doen. Sommige medicijnen kunnen de bescherming van Yasmin tegen zwangerschap verminderen, of kunnen onverwacht bloedverlies veroorzaken. Het gaat hierbij om medicijnen voor de behandeling van epilepsie (bijvoorbeeld primidon, fenytoïne, barbituraten, carbamazepine, oxcarbazepine) tuberculose (bijvoorbeeld rifampicine) infecties met het hiv-virus (ritonavir, nevirapine) of andere infecties (antibiotica zoals griseofulvine, penicilline, tetracycline) hoge bloeddruk in de longbloedvaten (bosentan) en het kruidenmiddel sint janskruid Yasmin. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gaat gebruiken. Laboratoriumonderzoeken Als er bloedonderzoek bij u moet worden gedaan, vertel dan uw arts of het laboratoriumpersoneel dat u de pil gebruikt. Anticonceptiepillen kunnen namelijk de uitslagen van sommige onderzoeken beïnvloeden. Zwangerschap Als u zwanger bent, mag u yasmin niet gebruiken.

Anticonceptiepil; de voordelen

Soms is het herhaald toepassen van oppervlakkige chemische peelings ge? Ndiceerd om de epidermis toegankelijk te maken voor de blekende stof. Het resultaat van de bleekprocedure kan vari? Ren van slecht tot matig of goed. Dit is onder meer afhankelijk van hoe diep het overtollige pigment in de huid is gelokaliseerd. Overzicht 1 vermeldt analvenenthrombose een aantal veelgebruikte bleekmiddelen. Hydrochinon is verreweg het effectiefste en meest gebruikte middel.

Tussentijds bloedverlies Tijdens de eerste paar maanden dat u yasmin gebruikt, kunt u onverwacht een bloeding krijgen (bloedverlies buiten de stopweek). Als dit onregelmatige bloedverlies niet alleen tijdens de eerste paar maanden optreedt, of als het pas na enkele maanden voor het eerst optreedt, moet uw arts onderzoeken wat de oorzaak. Wat u moet doen als u geen bloeding krijgt in de stopweek als u alle tabletten op de juiste manier heeft ingenomen, als u niet heeft overgegeven, geen ernstige diarree heeft gehad en als u geen andere medicijnen heeft gebruikt, is het zeer onwaarschijnlijk dat. Als de verwachte bloeding twee keer achter elkaar niet komt, kunt u zwanger zijn. Neem direct contact op met uw arts. Ga niet verder met de volgende strip voordat u zeker weet dat u niet zwanger bent. Yasmin en het gebruik van andere geneesmiddelen Vertel de arts die u yasmin voorschrijft altijd welke medicijnen en kruidenmiddelen u al gebruikt.

Interview: risico de pil en trombose

Huidkanker, voorkomen van huidkanker?

Arteriële trombose, het gebruik van combinatiepillen is in verband gebracht met een verhoogde kans op arteriële trombose (verstopping van een slagader bijvoorbeeld in de bloedvaten van het hart (hartaanval) of de hersenen (beroerte). De kans op arteriële trombose bij gebruiksters van combinatiepillen neemt toe: als u rookt. U wordt dringend geadviseerd om met roken te stoppen. Met name als u ouder bent dan 35 jaar als u een verhoogd vetgehalte in uw bloed heeft (cholesterol of triglyceriden) als u te zwaar bent als een van uw naaste familieleden op jonge leeftijd een hartaanval of beroerte heeft gehad als u een hoge. Stop met het innemen van Yasmin en neem direct contact op met uw arts als u mogelijke kenmerken van trombose opmerkt, zoals: ernstige pijn en/of zwelling in én van uw benen plotselinge, ernstige pijn in de borst die mogelijk uitstraalt naar de linkerarm plotselinge ademnood. Yasmin en kanker Bij vrouwen die een combinatiepil gebruiken, wordt iets vaker borstkanker geconstateerd, maar het is niet bekend of dit wordt veroorzaakt door het pilgebruik.

Het kan bijvoorbeeld ook zijn dat er meer borstkanker wordt ontdekt bij vrouwen die een combinatiepil gebruiken omdat zij vaker door hun arts worden onderzocht. Het vórkomen van borstkanker wordt geleidelijk aan minder na het stoppen met een combinatiepil. Het is belangrijk om regelmatig uw borsten te controleren. Als u een knobbeltje voelt, moet u contact opnemen met uw arts. In zeldzame gevallen zijn bij pilgebruiksters goedaardige levertumoren gevonden en in nog zeldzamere gevallen kwaadaardige levertumoren. Neem lichaam contact op met uw arts als u ongewoon hevige buikpijn krijgt.

Yasmin en trombose, veneuze trombose, het gebruik van elke combinatiepil, waaronder Yasmin, geeft een vrouw een grotere kans op het krijgen van veneuze trombose (vorming van een bloedstolsel in een bloedvat) in vergelijking met een vrouw die geen anticonceptiepil gebruikt. De kans op veneuze trombose bij gebruiksters van combinatiepillen neemt toe: naarmate u ouder wordt als u te zwaar bent als een van uw directe familieleden op jonge leeftijd een bloedstolsel (trombose) in een been, long of ander orgaan heeft gehad als u een operatie. Het is belangrijk dat u uw arts van tevoren vertelt dat u yasmin gebruikt, omdat het mogelijk is dat de behandeling moet worden gestopt. Uw arts zal u vertellen wanneer u weer verder mag gaan met Yasmin. Dit is meestal ongeveer twee weken nadat u weer helemaal op de been bent.


Uw kans op het krijgen van een bloedstolsel wordt verhoogd door het nemen van de pil. Van de 100.000 vrouwen die niet aan de pil en niet zwanger zijn, zouden er ongeveer 5-10 een bloedstolsel kunnen krijgen in een jaar. Van de 100.000 vrouwen die de pil gebruiken, bijvoorbeeld Yasmin, zouden er 20-40 een bloedstolsel kunnen krijgen in een jaar, het exacte aantal is niet bekend. Van de 100.000 vrouwen die zwanger zijn, zouden er rond de 60 een bloedstolsel kunnen krijgen in een jaar. Een bloedstolsel in de aderen kan zich verplaatsen naar de longen en bloedvaten blokkeren (een zogenaamde longembolie). In 1-2 van de gevallen kan de vorming van bloedstolsels in de aderen fataal zijn.

Pijn in lies : 10 oorzaken tips om liespijn te verhelpen

Dit geldt voor de volgende aandoeningen: diabetes (suikerziekte) met beschadigde bloedvaten sterk verhoogde bloeddruk een zeer hoog vetgehalte in het bloed (cholesterol of triglyceriden) als u een bloedstollingsstoornis heeft (bijvoorbeeld proteïne-c-deficiëntie) als u een bepaalde vorm van migraine (met zogenaamde focale neurologische symptomen) heeft (gehad). Dit is herkenbaar aan jeuk, huiduitslag of zwelling. Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Yasmin. In sommige situaties moet u extra voorzichtig zijn als u yasmin martens of een ander anticonceptiemiddel met twee hormonen gebruikt. En het kan nodig zijn dat u regelmatig door uw arts wordt gecontroleerd. Als een van de volgende situaties op u van toepassing is, moet u uw arts hiervan op de hoogte brengen vór u yasmin gaat gebruiken. Ook als een van de onderstaande aandoeningen ontstaat of verslechtert tijdens het gebruik van Yasmin, moet u uw arts raadplegen: als iemand uit uw naaste familie borstkanker heeft of heeft gehad als u een aandoening van de lever of galblaas heeft als u diabetes (suikerziekte). Als dit het geval is, is het verstandig om directe blootstelling aan zonlicht of ultraviolet licht te vermijden als u erfelijk angio-oedeem (aanvallen van tijdelijke vochtophoping met jeuk, in huid en/of slijmvliezen, vaak als allergische reactie) heeft, kunnen producten die oestrogene hormonen bevatten de verschijnselen. U moet direct contact met uw arts opnemen als u verschijnselen van angio-oedeem krijgt zoals een opgezwollen gezicht, tong en/of keel, en/of problemen met slikken, of galbulten samen met moeilijk ademhalen.

yasmin bijwerkingen

Algemene opmerkingen, voordat u kunt beginnen met het gebruik van Yasmin, zal vaten uw arts u een aantal vragen stellen over uw persoonlijke ziektegeschiedenis en die van uw naaste familieleden. De arts zal ook uw bloeddruk meten en, afhankelijk van uw persoonlijke situatie, mogelijk ook nog andere onderzoeken doen. In deze bijsluiter worden verschillende situaties beschreven waarin u moet stoppen met het gebruik van Yasmin of waarin de betrouwbaarheid van Yasmin verminderd kan zijn. In die situaties moet u óf geen gemeenschap hebben, óf een extra anticonceptiemiddel zonder hormonen gebruiken, zoals bijvoorbeeld een condoom of een andere barrièremethode. Maak geen gebruik van de temperatuurmethode of periodieke onthouding. Deze methoden kunnen onbetrouwbaar zijn omdat Yasmin de maandelijkse veranderingen van de lichaamstemperatuur en het baarmoederhalsslijmvlies beïnvloedt. Net als andere anticonceptiemiddelen met hormonen beschermt Yasmin niet tegen infectie met het hiv-virus (aids) of andere seksueel overdraagbare aandoeningen (SOAs). Wanneer mag u yasmin niet gebruiken als u een bloedstolsel (trombose) in een bloedvat van een been, long (longembolie) of ander orgaan heeft (of dit in het verleden heeft gehad) als u een hartaanval of beroerte heeft (of dit in het verleden heeft gehad) als.

van een arts verkrijgen en gebruiken. Zij ontkennen het gebruik ervan en doen er geheimzinnig over. Hydrochinon bevattende medicinale cr? Mes zijn in medische kringen algemeen geaccepteerde en ethisch verantwoord geachte middelen om donkere vlekken, zoals melasma of postinflammatoire hyperpigmentatie, te behandelen. Het opbleken van de donkere vlekken vereist deskundigheid. Volgens de gangbare opvattingen dient de pati? Nt?s avonds de blekende cr? Me op te brengen en overdag een sunblocker te gebruiken.

Deze opvatting leeft bij veel mensen nog steeds. In 1994 verscheen het geruchtmakende boek the bell curve: intelligence and class structure in American life van. Murray.2 de auteurs stellen daarin dat personen van Afrikaanse afkomst intellectueel inferieur zijn aan blanken. Ook in Nederland is deze? Gevoerd enkel in de volkskrant van Op instigatie van de emeritus hoogleraar ontwikkelingspsychologie kohnstamm werd daarin beweerd dat de onderwijsachterstand en het gebrek aan werklust bij allochtonen te wijten zijn aan genetische factoren. Door deze eeuwenoude, negatieve maatschappelijke invulling van een biologisch gegeven ervaren veel gekleurde mensen hun donkere huid niet als een zegen, maar als een obstakel dat ze moeten wegnemen. Ze doen dit door de zon te vermijden en allerlei middeltjes op hun huid te smeren. Maar ook door lichter gekleurde partners te kiezen, in de verwachting dat hun nakomelingen de begeerde lichte huidskleur zullen krijgen. Geheimzinnig, met de komst van grote aantallen gekleurde immigranten naar Nederland vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw, worden medici en andere professionals geconfronteerd met een nieuw fenomeen: het chemisch bleken van de gezonde, egaal gepigmenteerde huid om er lichter uit te zien.

Natuurinformatie - ontwikkeling van het brein

Ondeskundig gebruik van blekende stoffen richt blijvende schade aan. De biologische kleurstof melanine wordt gemaakt door pigmentcellen of melanocyten die in de basale laag van de epidermis voorkomen en die via dendrieten het pigment overdragen aan de epidermiscellen. Het aantal melanocyten is bij alle mensen, ongeacht hun huidskleur, even groot. Het verschil in melaninegehalte van de epidermis veroorzaakt het verschil in huidskleur. Pigment beschermt de huid tegen zonnebrandreacties en tegen beschadiging, waardoor veroudering minder snel optreedt. Veel pigment, is dus een zegen, althans in de natuur. In de maatschappij maakt het mensen juist kwetsbaar, omdat - bij naast de fysionomie, de houding en de structuur van het haar - de huidskleur wordt aangewend om hi? Rarchisch onderscheid te maken tussen mensen van diverse etniciteit.1. R de koloniale tijd werd een donkere huidskleur in verband gebracht met inferioriteit en een witte huidskleur met superioriteit.

Yasmin bijwerkingen
Rated 4/5 based on 550 reviews

Advertentie
yasmin bijwerkingen
Alle artikelen 44 Artikelen
Yasmin : 172 ervaringen met effect en bijwerkingen. Vrouw, 19: Gebruik deze pil nooit. 3 keer gebruik gemaakt van de yasmin en snap niet waarom ik telkens.

4 Commentaar

  1. Met het leefstijl-programma worden. Kinderen kunnen nog niet goed anticiperen. In het zbc medisch Centrum Biltstraat in Utrecht worden verschillende operatieve ingrepen uitgevoerd, waaronder abortushulpverlening. Hoe zorgen de hersenen ervoor dat wij kunnen leren en hoe werkt ons geheugen? Daftar Harga Produk kecantikan Mustika ratu bagai salah satu merek kebanggaan Indonesia, mustika ratu menawarkan berbagai produk kecantikan alami dan halal serta dijamin disesuaikan dengan jenis kulit wanita Asia.

  2. You should never use something from the internet as a replacement for your Doctor or Pharmacists advice. Kritiserer norsk varslervern.5.2011 Varslere er for dårlig beskyttet i norge, fastslår Transparency International i en ny rapport. Meestal wordt het boven een letter aangebracht, maar onder andere in de natuurwetenschappen wordt het ook als zelfstandig symbool gebruikt. Cholesterol m has been completely redesigned! Wat kunt u in 2018 van ons verwachten?

  3. Interview met eva robertson van de zuidoost Kliniek de werking van de pil en de risicos op trombose In Nederland gebruiken ongeveer anderhalf miljoen vrouwen. Hirsutisme (overmatige lichaamsbeharing bij vrouwen in een mannelijk patroon). Patienteninformatie folder over de behandeling van hirsutisme.

  4. De anticonceptiepil is een van de veiligste vormen van anticonceptie. Het is een vorm van hormonale anticonceptie. Vaak een hormonale kwestie door zwangerschap of gebruik van de pil. Ik gebruik sinds ongeveer een half jaar Yasmin als pil. Zijn hier meer soortgelijke klachten van.

  5. Algemeen - doorbraakbloedingen - pil en libido - pil en huidaandoeningen - pil en depressie - geneesmiddeleninteractie en pilgebruik-pil. Hét onafhankelijke platform voor het delen van ervaringen met medicijnen. De anticonceptiepil komt in vele vormen, en heeft voordelen maar ook nadelen; hier lees je over de mogelijkheden maar ook over de bijwerkingen. Meer weten over anticonceptie? Bijsluiters van de verschillende anticonceptiemethoden vind.

  6. Yasmin: 172 ervaringen met effect en bijwerkingen. Vrouw, 19: Gebruik deze pil nooit. 3 keer gebruik gemaakt van de yasmin en snap niet waarom ik telkens. Yasmin is een combinatiepil die je elke dag slikt als anticonceptie. Is Yasmin de ideale anticonceptiemethode voor jou?

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*